CIRKEL Energi har fået forhandlingen af 100kW møller fra NPS i Tyskland

Det amerikanske firma Northern Power Systems har udvalgt CIRKEL Energie GmbH til at sælge deres 100 kW møller i Tyskland. Møllerne er blandt de mest gennemtestede møller i verden og er optimale til at få mest muligt ud af lav vind. Både 10 og 100 kW møllerne passer perfekt til små landbrug eller erhvervsvirksomheder, som er netop dem vi vil have fokus på i Tyskland. Også i Tyskland skal virksomheden eller landbruget selvfølgelig have den rette beliggenhed for at få en godkendelse til opsættelse af møllen. Vi ser frem til samarbejdet med Northern Power Systems.

CIRKEL Energi er ny servicepartner på Kingspan husstandsvindmøller i Danmark

CIRKEL Energi har indgået aftale med Kingspan Wind om servicering af deres 3 og 6 kW husstandsvindmøller i Danmark. Møllerne er bedre kendt under navnene Proven P11 samt Kingspan KW3 og KW6, og der er i Danmark opsat ca. 180 af disse møller.

For Kingspan var valget oplagt: ”CIRKEL Energi har været i branchen i mange år, og vi betragter dem som en af de mest troværdige og seriøse spillere på markedet. Valget var derfor helt naturligt for os”, udtaler General Manager Richard Caldow, Kingspan Wind. ”Vi har været uden servicepartner på det danske marked i et stykke tid, og vi glæder os over, at CIRKEL Energi er klar til at løfte opgaven,” slutter Richard Caldow.

For os er aftalen med Kingspan en udbygning af det servicetilbud, vi allerede udfører på både Gaia- og R9000 møller. Vores dygtige servicefolk har været i England, for at blive uddannet i at servicere og reparere disse møller, så vi glæder os til at servicere disse nye kunder på det danske marked.

Energinet, ny lovgivning men ingen grund til bekymring…

Så har vi igen haft lidt støj på linjen, hvor der fra Energistyrelsen og Energinets side, har været kommunikeret forskelligt i forbindelse med et nyt lovforslag omhandlende midlertidig stop af visse støtteordninger. Det har heldigvis vist sig, at langt de fleste af vore kunder ikke er berørt af dette lovforslag, da de allerede har enten dispensation eller tilsagn fra Energinet.

Den ny lovgivning omfatter IKKE de kunder, som har opnået dispensation under overgangsreglen. Dvs. har du købt mølle før 1/7 2015, og har du modtaget dispensation for nettilslutning af møllen efter den 1. januar 2016, skal du ikke være bekymret. For dig gælder forsat, at møllen skal nettilsluttes senest 31/10 2017, og der skal søges om forhøjet pristillæg senest denne dato via denne blanket hos Energinet .

Det er DIT ansvar som mølleejer at få søgt dette, så har du modtaget dispensation – og måske allerede har fået installeret din husstandsvindmølle, skal du blot udfylde blanketten og sende den til Energinet.

Er du én af de kunder, der har søgt om tilsagn om mulighed for nettoafregning og prisstillæg INDEN projekts start, skal du blot søge om endelig afgørelse, når møllen er nettilsluttet. Dette gør du her

Vandt du lodtrækningen i forbindelse med 1 MW puljen dette år, skal du søge Energinet om endelig afgørelse, når møllen er nettilsluttet. Møllen SKAL være nettilsluttet og der SKAL være ansøgt om endelig afgørelse SENEST 2 år efter tilsagnsdato. Blanketten til dette findes her

Der kan IKKE opnås dispensation for senere nettilslutning, så vi vil anbefale at du får opstartet din byggesagsbehandling, hvis du ikke allerede har gjort det, snarest.

På Energinet’s hjemmeside har de en god forklaring

Pressemeddelelse

En af Danmarks førende leverandører af husstandsvindmøller rykker ind i Tyskland

CIRKEL Energi, som er en af de førende danske virksomheder indenfor husstandsvindmøller og solceller, udvider nu sit hjemmemarked syd for den dansk/tyske grænse.

”Tyskerne tænker ikke kun med pengepungen men er endnu mere bevidste end danskerne, når det drejer sig om at tænke grønt og bidrage til fremtiden med lavere CO2 udledning. Derfor er Tyskland et oplagt marked for os og da det er naturligt for os at udvide vores hjemmemarkedet nu, har vi valgt Schleswig-Holstein som første skridt på rejsen. Tyskland er et stort land og et miljøbevidst marked, og vi har til hensigt at etablere os i adskillige delstater og skabe grønne, varige jobs”, siger ejer af CIRKEL Energi, Niels Martin Jørgensen.

”Vores Gaia-Wind 10 kW husstandsmølle producerer op til 45.000 kWh pr. år, hvilket er rigeligt til at dække en mindre erhvervsvirksomheds eller et mindre landbrugs elektricitetsbehov, og derfor er det interessant for rigtig mange. Der er selvfølgelig forskellige kriterier for tilslutning til det offentlige forsyningsnet og for opnåelse af byggetilladelse som skal være opfyldt, før man kan opstille en mølle ved sin bopæl eller virksomhed, men CIRKEL Energi gennemfører hele projektet i samarbejde med kunden.

Vi har ansat vores første tyske kollega og vore dygtige danske medarbejdere er allerede i fuld gang med at servicere det tyske marked efter deltagelse på landbrugsmessen NORLA i Rendsburg, hvor vi har fået rigtig mange kontakter. Vi er blevet meget positivt modtaget og fremtiden ser lys ud”, slutter ejer af CIRKEL Energi, Niels Martin Jørgensen.

CIRKEL Energis tyske salgs- og driftsselskab er hjemmehørende i Flensborg.

Kontaktinformation: Ejer, Niels Martin Jørgensen, tlf. +45 7070 1526, nmj@cirkelenergi.dk
Salgschef Tyskland, Jan S. Grønkjær, Mobil +45 4246 2887, jsg@cirkelenergi.dk

Solceller tilskud

Tilskud til solceller

Nu kan du få kr. 31.600 i tilskud

Hvis du søger inden 31. oktober 2016 har du mulighed for at få tilskud til solceller. Tilskuddet udbetales over 10 år og beløbet afhænger selvfølgelig af anlæggets størrelse og dit eget forbrug.

Eksempel:
Er du en privat kunde med et årligt elforbrug på ca. 6.000 kWh og du køber et 6 kW anlæg så vil anlægget producerer ca. 6.000 kWh per år.
Ca. 40 % anvendes i egen installation, altså modtages der 3.600 x 0,88 kr./kWh x 10 år = 31.600 kr. i tilskud over 10 år.
Ud over dette spares der 40% af 6.000 kWh x købspris på el (som pt. er ca. 2 kr./kWh),
4 x 6.000 kWh x 2 kr. x 20 år = 96.000 kr. over 20 år (nutidspriser uden stigning i strøm).

Reglerne er:

 • Ansøgningsperiode:  1. september – 31. oktober 2016. Der er vigtigt at søge så hurtigt som muligt.
 • Vælger du ikke at søge så afregnes overskudsstrømmen ikke og du kan ikke bruge din egen strøm.
 • Du kan ikke opsætte anlægget før du har en købsaftale som du skal medsende når du søger om tilskud. Husk: Anlæggets størrelse må max være 6 kW pr. bolig.
 • Tilskuddet får du over 10 år med en statsgaranteret fast el-pris på kr. o,88 pr. kW

Sådan gør du:

 • Indhent tilbud på solcelleanlæg
 • Accepter et tilbud og en leverandør
 • Ansøg hos energinet.dk
 • Afvent svar fra energinet
 • Anlægget skal etableres indenfor 2 år fra modtaget svar fra energinet. HUSK: Du skal vælge om du vil have håndværkerfradrag eller tilskud – du kan ikke få begge dele.

Du er velkommen til at kontakte os på tlf. 7070 1526, hvis du har spørgsmål.

Nyhedsbrev april 2016

Det er netop nu muligt at investere i husstandsvindmøller med et fornuftigt afkast, da man stadig opnår det forhøjede tilskud, som giver en samlet afregning på 2,12 kr/kWh i 12 år. Samtidig giver det muligheden for at blive selvforsynende med grøn energi.
Den samlede årlige kvote for installeret effekt er på 1 MW, så der gælder først-til-mølle princippet, inden denne kvote opbruges.

Læs mere

CIRKEL Energi tager kampen op

Rødt lys til grøn energi!

Onsdag den 21. oktober kom et nyt lovforslag om ændring af lov om fremme af vedvarende energi – nærmere bestemt: nedsættelse af støtten til husstandsvindmøller. Bliver loven vedtaget, vil den fremadrettet gøre det væsentligt mindre fordelagtigt at investere i grøn, vedvarende energi fra husstandsmøller og slå en branche ihjel.

Hovedpunkterne i lovforslaget er:

 • Der indføres fra 2016 en puljeordning på 1 MW pr. år, svarende til 100 møller på 10 kW eller 40 møller på 25 kW
 • Støtteperioden ændres fra 20 til 12 år
 • Afregningsprisen nedtrappes med hhv. 38 øre pr. kWh pr. år for 0-10 kW møller og 18 øre pr. kWh pr. år for 10-25 kW møller. Således nedtrappes afregningsprisen gradvist frem til 2020, hvor den forventes at fortsætte med 60 øre pr. kWh fremadrettet for møller op til 25 kW.

 

Læs mere

Nye regler om støtte til husstandsmøller og solceller

Energinet.dk har nu udsendt en god forklaring af de nye regler for støtte (pristillæg til salgsprisen) til husstandsmøller og solceller.

I korte træk:

 • Hvis du køber inden d. 1/7 i år og nettilslutning sker i år, får du automatisk støtte som hidtil.
 • Hvis du køber d. 1/7 i år eller senere og nettilslutter inden d. 1/1 2016 får du også automatisk støtte. Men du bør for en sikkerheds skyld også ansøge om støtte for det tilfælde, at projektet bliver forsinket og nettilslutning først sker i 2016.
 • Hvis du køber d. 1/7 i år eller senere og nettilslutter d. 1/1 2016 eller senere skal du først søge om støtte.
 • Der er ikke en begrænset pulje på 2,5 MW for husstandsmøller.

Læs mere direkte på Energinet.dk. og i denne pressemeddelelse fra Energinet.dk.

Vi står klar til at rådgive og til at tage imod bestillinger.

Godt nyt om støtteregler for husstandsmøller

SÅ KOM DER ENDELIG NYT OM LOVEN OM STØTTEREGLER FOR HUSSTANDSMØLLER!

Klima-, Energi- og Bygningsministeren har meddelt, at man forventer i sætte den længe ventede støttelov i kraft på næste onsdag d. 11. februar. Så gives der 2,50 kr pr. kilowatt-time fra møller op til 10 kW og 1,50 kr pr. kilowatt-time for møller mellem 10 og 25 kW.

Her er et link til folketingets hjemmeside.

 

Læs mere