Skalerbare batteriløsninger til solcelleanlæg

CIRKEL Energi leverer både små og store batteriløsninger til private og til erhverv.

Til mindre solcelleanlæg anvender vi lithiumbatterier, som er fuldt integrerede med solcelleinverterne. Sådanne batterier er fremstillet på industrial skala og giver pålidelige løsninger. Vi anvender sikre og certificerede løsninger fra f.eks. BYD og Huawei.

Til større solcelleanlæg anvender vi flowbatterier, som er en ny, skalerbar og miljøvenligt teknologi.

Flowbatterier - en revolution inden for lagring af energi

I samarbejde med VisBlue kan CIRKEL Energi nu tilbyde skalerbare batteriløsninger til nuværende og kommende ejere af solcelleanlæg og vindmøller.

VisBlue-batteriløsningen er en vanadiumbaseret redox-flowløsning. Teknologien tilbyder en sikker og mere miljøvenlig batteriløsning, der gør det muligt at lagre mere af den energi, der produceres af solcellerne eller vindmøllen. Redox-flowbatteriløsningen fra Visblue kan skalere effekt og kapacitet uafhængigt af hinanden.

Sådan virker et flowbatteri

 • Et vanadium-redox-flow (VRF) batteri består af to adskilte tanke med henholdsvis en
  positiv og en negativ elektrolyt. Begge elektrolytter består af grundstoffet vanadium
  opløst i svovlsyre, hvor vanadiummet optræder i forskellige oxidationstrin (valenser).
 • Derudover er batteriet forsynet med et antal battericeller. Disse celler er hver især delt i
  to kamre, adskilt af en membran, som ionerne kan trænge igennem. I hvert kammer er
  en negativ eller positiv elektrode. De to elektrolytter pumpes igennem cellerne på hver
  sin side af membranerne.
 • Strømmen fra solcellerne eller møllen føres ned i cellernes elektroder, hvor de flytter elektroner fra
  den positive til den negative elektrolyt og dermed oplader batteriet i takt med, at væsken
  flyder tilbage i tanken. Når batteriet aflader, kører processen modsat.

Hvorfor lagre energi? Fordi det betaler sig

Store besparelser
VisBlue løsningen giver besparelser fra dag 1. Kunden udnytter en langt større del af den gratis sol- og vindenergi og skal derfor købe mindre strøm.

Kan skaleres efter behov
Uanset behovet kan vi tilpasse løsningen til nøjagtigt den kapacitet, kunden har brug for. Det skal være rentabelt at være miljøbevidst.

Lang holdbarhed
Batteriet kan oplades langt flere gange end både bly og litium-ion-batterier – ca. 10.000 gange – og det endda uden at påvirke kapaciteten.

En miljørigtig løsning
VisBlue gør verden grønnere. Vi sikrer bedre udnyttelse af sol- og vindenergi og producerer vores batterier i genanvendelige materialer. 95% af alle dele i et VisBlue-batteri kan genanvendes.

Gardering mod fremtidig afregning
VisBlues kunder køber mindre strøm og er derfor mindre følsomme over for politiske tiltag og ændrede afregningspriser på overskydende strøm.

Et aktiv ved salg
VisBlue pynter på energiregnskabet og er med til at gøre boligen endnu mere attraktiv, når den engang skal sælges.

 

Læs mere om løsningen på VisBlues hjemmeside: www.visblue.com

Ønsker du et konkret tilbud på en løsning til dine behov, så kontakt CIRKEL Energi. Du finder her vores kontaktdata.