Pålidelig forsyning med grøn energi

CIRKEL Energi kan levere grønne løsninger til produktion, lagring og styring af lokalt fremstillet energi med minimal miljøbelastning.

Energien kan bruges til f.eks.:

  • Belysning og ventilation i fjerkræproduktion
  • Malkerobotter og køletanke i mælkeproduktion
  • Vækstlamper og ventilation i planteavl, f.eks. grøntsager, krydderurter og medicinsk cannabis
  • Ventilationsanlæg og udmugningsanlæg generelt
  • Vandingsanlæg

Vore løsninger høster og lagrer den fornødne energimængde fra sol og vind på daglig basis og stiller energien til rådighed for den forbrugscyklus, der er på gården. Et eksempel på en sådan forbrugscyklus er et vækstdøgn med 18 timers kontrolleret, konstant belysning og 6 timers mørke. En sådan cyklus kan maksimere tilvækst og ensartethed af afgrøden uanset årstid, og den maksimerer dermed udbytte og lønsomhed af afgrøden.

Vi kan tilbyde solceller, vindmøller og højkapacitetsbatterier, gerne i en kombination, som tilpasses og optimeres præcist til jeres forbrugsprofil og energibehov.

Når der produceres energi lokalt, mindsker det købet af energi fra elselskabet som vist i nedenstående eksempel for et 30 kWp-solcelleanlæg, der forsyner et væksthus, hvor der er lys fra kl. 04 til 22 og mørke fra kl. 22 til 04. I dette eksempel er der et konstant forbrug på 30 kWh pr. time mellem kl. 04 og 22 til eksempelvis lys og ventilation. Det ses at jo mere solcellerne producerer (blå kurve), jo mindre købes fra elnettet (rød kurve).

4

1

Solceller på kreaturhus

Øget konkurrenceevne med forbedret grøn profil

Fremstilling af energikrævende fødevarer kan gøres næsten grøn og fuldt økologisk bæredygtig med lokalt fremstillet, grøn energi fra sol og vind. Et forbedret grønt regnskab kan være en  stærk salgs- og konkurrenceparameter, hvilket kan lønne sig i det lange løb.

CIRKEL Energi kan skræddersy præcist den ønskede løsning til jer.
Kontakt os for at høre mere, for uforpligtende konsulentbesøg eller for tilbud.

Økonomi

Køber du et 30 kWp solcelleanlæg, som producerer ca. 28.000 kWh om året og bruger du al strømmen selv, vil anlægget have en forventet tilbagebetalingstid på ca. 5-6 år. Dvs. du får gratis strøm de resterende 19-20 år af solcelleanlæggets levetid.

Køber du en 10 kW-vindmølle, kan du forvente tilsvarende lønsomhed, afhængigt af lokation og lokale vindforhold.

Kontakt os her for flere detaljer og for en konkret vurdering af en egnet løsning til dit behov.