Denne side fortæller om hovedtrækkene i gennemførelsen af et husstandsvindmølleprojekt. Kontakt CIRKEL Energi for flere oplysninger og for oplysninger om solcelleprojekter.

Når du beslutter dig for at opstille en husstandsmølle, vil projektet bestå af en række trin. CIRKEL Energi hjælper gerne igennem forløbet fra start til slut.

TRIN 1: BESIGTIGELSE AF INSTALLATIONSSTEDET & AFGIVELSE AF TILBUD

CIRKEL Energi aflægger dig et uforpligtende besøg. Hvis du ønsker at gå videre i sagen, udfærdiger CIRKEL Energi en besøgsrapport, som kommer med en anbefaling af bedste installationssted og rummer de alle de tekniske oplysninger, som kommunerne normalt kræver i forbindelse med behandling af ansøgning om tilladelse til opstilling af en husstandsmølle. Hvis du ønsker det, kan du bestille en rapport, som estimerer årsproduktionen for den mølle, du har kig på, på netop din adresse.

TRIN 2: BESLUTNING & RESERVATION

Når du har besluttet dig for at købe en husstandsvindmølle, reserverer vi en mølle til dig og lægger installationsarbejdet ind i aktivitetsplanen samtidig med, at der ansøges hos din kommune.

TRIN 3: KOMMUNAL ANSØGNING

Du kan bestille os til at håndtere den kommunale ansøgning. Hvis der i godkendelsesforløbet opstår spørgsmål eller problemer, hjælper vi med at klare tingene.
Hvis møllens størrelse kræver tilladelse fra dit elselskab, indsendes ansøgning også her.

TRIN 4: GODKENDELSE & BESTILLING AF MØLLEN FRA FABRIKKEN

Når du har fået byggetilladelsen fra din kommune og nettilslutningstilladelsen fra dit elselskab, bestiller vi møllen fra fabrikken og begynder det praktiske arbejde.
Hvis kommunen eller elselskabet afviser at give tilladelse til opstilling af din mølle, kan den oprindelige reservation annulleres. Dette kan ske, når der ikke er flere ankemuligheder.

TRIN 5: STØBNING AF FUNDAMENT OG NEDGRAVNING AF KABEL

Fundamentet laves ved at grave hul og nedstøbe armeringsjern og bundstykket af tårnet.
Jordkablet mellem mølle og bygning graves ned.
Det tager typisk en dag at gøre disse ting, afhængigt af de lokale forhold ved din ejendom.
Det er vigtigt, at der er den fornødne adgang til installationsstedet for en lastbil, dvs. end bred og bæredygtig kørevej.

TRIN 6: LEVERING OG INSTALLATION AF MØLLEN

Når vindmøllen leveres, og når betonfundamentet er  klar til at bære møllen (ca. tre-fem uger efter støbning), monteres tårn, generator og styretavle.
Dette arbejde kan tage op til to dage.
Installationen afsluttes med grundig kontrol af møllen og dens beskyttelsesfunktioner, hvilket kræver vindhastigheder på mindst 6 m/s.
Derefter kan vindmøllen overdrages til dig og installationen er afsluttet.

TRIN 7: ANSØGNING OM NETTOMÅLERORDNING

Du skal indsende en formel ansøgning til Energistyrelsen om tilslutning via nettomålerordningen. Læs mere om det her: https://ens.dk/ansvarsomraader/stoette-til-vedvarende-energi/husstands-vindmoeller/ansoegningsproces

TRIN 8: ÅRLIGT SERVICE

Din Britwind R9000-mølle eller Gaia-Wind 133-mølle leveres med fem års reklamationsret for fabrikationsfejl. Reklamationsretten er gældende under forudsætning af, at der gennemføres et årligt serviceeftersyn af CIRKEL Energi.
Checket omfatter inspektion af møllens fysiske, elektrisk og mekaniske tilstand og er med til at sikre, at din husstandsmølle kører optimalt og fortsat er sikkerhedsmæssigt i orden.

Du behøver ikke gøre noget for at huske på serviceeftersynet, da CIRKEL Energi kontakter dig i god tid inden næste serviceeftersyn for at få dette planlagt.