Denne side fortæller om hovedtrækkene i gennemførelsen af et husstandsvindmølleprojekt. Kontakt CIRKEL Energi for flere oplysninger og for oplysninger om solcelleprojekter.

Når du beslutter dig for at opstille en husstandsmølle, vil projektet bestå af en række trin. CIRKEL Energi hjælper gerne igennem forløbet fra start til slut.

TRIN 1: BESIGTIGELSE AF INSTALLATIONSSTEDET & AFGIVELSE AF TILBUD

CIRKEL Energi aflægger dig et uforpligtende besøg. Hvis du ønsker at gå videre i sagen, udfærdiger CIRKEL Energi en besøgsrapport, som kommer med en anbefaling af bedste installationssted jf. vores erfaring fra hundredvis af projekter. Hvis du ønsker det, kan du købe en energiberegning, som estimerer årsproduktionen på netop din adresse for den mølletype, du har kig på. Energiberegningen foretages af et uafhængigt ingeniørfirma.

TRIN 2: BESLUTNING & RESERVATION

Når du har besluttet dig for at købe en husstandsvindmølle, undertegnes en betinget købekontrakt, og vi reserverer vi en mølle til dig og lægger installationsarbejdet ind i aktivitetsplanen samtidigt med, at der skal ansøges hos din kommune.

TRIN 3: ANSØGNINGER

Du kan selv ansøge hos din kommune, eller du kan bestille CIRKEL Energi til at håndtere den kommunale ansøgning. Hvis der i godkendelsesforløbet opstår spørgsmål eller problemer, hjælper vi med at klare tingene.

TRIN 4: GODKENDELSE & BESTILLING AF MØLLEN FRA FABRIKKEN

Når du har fået byggetilladelsen fra din kommune, bestiller vi møllen fra fabrikken og begynder det praktiske arbejde.
Hvis kommunen afviser at udstede tilladelse til opstilling af din mølle, kan den oprindelige reservation og den betingede købekontrakt annulleres. Dette kan  først ske, når der ikke er flere ankemuligheder hos kommunen eller øvrige myndigheder.

TRIN 5: STØBNING AF FUNDAMENT OG NEDGRAVNING AF KABEL

Vindmøllens fundament laves ved at grave hul og nedstøbe armeringsjern og bundstykket af tårnet i kvalitetsbeton.
Jordkablet mellem mølle og bygning graves ned.
Det tager typisk en dag at gøre disse ting, afhængigt af de lokale forhold ved din ejendom.
Det er vigtigt, at der er god adgang til installationsstedet for en lastbil, dvs. en bred kørevej med fornøden bæreevne.

TRIN 6: LEVERING OG INSTALLATION AF MØLLEN

Når betonfundamentet er klar til at bære møllen (typisk ca. tre-fem uger efter støbning), leveres vindmøllen. Tårn, generator, vinge og styretavle leveres og monteres, og møllen idriftsættes.
Installationsarbejdet kan tage op til to dage.
Installationen afsluttes med grundig kontrol af møllen og dens beskyttelsesfunktioner, hvilket kræver en vindhastighed på mindst 6 m/s.
Derefter overdrages vindmøllen til dig, og installationsarbejdet er afsluttet.

TRIN 7: ANMELDELSE TIL ENERGISTYRELSEN OG ELSELSKAB

Vindmøllen  skal registreres hos relevante myndigheder. CIRKEL Energi sørger for dette som afslutning af installationsarbejdet.

TRIN 8: ÅRLIG SERVICE

Dansk lov kræver, at alle husstandsmøller services i henhold til mølleproducentens forskrifter og at ethvert servicebesøg registereres hos myndighederne.
Din Gaia-Wind 133-mølle eller Britwind R9000-mølle kan leveres med fem års reklamationsret for fabrikationsfejl, hvis der undertegnes en servicekontrakt. Reklamationsretten er gældende under forudsætning af, at der gennemføres et årligt serviceeftersyn af CIRKEL Energi.
Et serviceeftersyn omfatter inspektion af møllens fysiske, elektrisk og mekaniske tilstand og er med til at sikre, at din husstandsmølle kører optimalt og fortsat er sikkerhedsmæssigt i orden.

Hvis du undertegner en serviceaftale med CIRKEL Energi, behøver du ikke gøre noget for at huske på serviceeftersynet, idet CIRKEL Energi kontakter dig i god tid inden næste serviceeftersynet for at få dette planlagt.