Opbevaring af personlige data (EU Dataforordningslov GDPR)

CIRKEL Energi A/S behandler vores kunders og medarbejderes personoplysninger i henhold til databeskyttelsesforordningen som er udmøntet i vores datapolitik.

Når du opgiver personoplysninger til os, (fx i forbindelse med køb) og accepterer vores handelsbetingelser, så er du indforstået med disse registreringer.

Herunder kan du se, hvilke personoplysninger vi opbevarer, og hvad de bruges til, og hvor længe vi opbevarer dem.

 Aktion  Hvilket oplysninger  Hvor længe
Tilmelding til nyhedsbrev Navn, adresseoplysninger, email samt telefonnummer Indtil tilmelding bliver sagt op
Tilbudsforespørgsel Navn, adresseoplysninger, telefonnummer, email og evt. leverede billeder Så længe tilbuddet er aktuelt/interessant, dog max i 24 måneder
Køb af nettilsluttet solcelleanlæg Navn, adresseoplysninger, telefonnummer, email, billeder, diverse (mail)korrespondance og evt. anden dokumentation. Gemmes i produktets forventede levetid
Indsendt email Indholdet af emailtråden / historik Gemmes i 5 år

Hvem har adgang?

Det er kun de relevante medarbejdere hos CIRKEL Energi ApS, der har adgang til personoplysninger og kun i det omfang, der er nødvendigt for at kunne løse de relevante arbejdsopgaver. Almindelige oplysninger som adresse og email kan også blive opbevaret hos eksterne datagodkendte leverandører i op til 24 måneder (fx adresseoplysninger hos fragt-firma).

Hvorfor og hvor længe

Vi opbevarer historiske oplysninger om købet, for at kunne yde support og garanti på de leverede produkter. Oplysningerne opbevares mindst i garantiperioden, men også derudover for at kunne yde bedst mulig support. Desuden overholder vi også anden lovgivning omkring opbevaringskrav fx. i regnskabsloven.

Særlig personfølsomme oplysninger opbevares ikke (fx kendskab til sygdomsforløb eller lignende).

Sletning af dine persondata

Du kan til en hver tid få dine personoplysninger slettet, hvis du ønsker dette. Dog skal du være opmærksom på, at vi således ikke kan yde support på produktet eller løsningen, og du skal skriftlig dokumentere en eventuel garanti.

Du kan tidligst få slettet data vedrørende et køb efter det femte år, pga. regler i regnskabsloven.

Sådan anmoder du om at få slettet dine data: Send en email til info@cirkelenergi.dk med din sletningsforespørgsel samt oplysninger om, hvilke data du ønsker at få slettet.