Ryse G-11 husstandsvindmøllen dækker hele din families energibehov - og mere til

En familie på fire personer bruger gennemsnitligt 4-6.000 kWh elektricitet årligt.
Regnes varmeforbruget med kommer energiforbruget nemt op på over ca. 20.000 kWh årligt. Dertil kommer elbiler.

Ryse G-11-møllen på 11 kW producerer alt efter placering mellem 20.000 og 45.000 kWh årligt. G-11-møllen leverer altså elektricitet nok til at dække det samlede energibehov for en typisk familie. Med en god placering er der også elektricitet nok til, at elbilen kan lades op eller til at sælge til elselskabet.

Du kan med ren samvittighed blive næsten selvforsynende med grøn energi uden CO2-udledning overhovedet.

Spar penge op til dig og din familie eller din virksomhed

Investering i en Ryse G-11 husstandsvindmølle kan betale sig – ikke kun i forhold til miljøet men også rent økonomisk.

Afhængigt af dit elforbrug, af købsprisen for elektricitet og af møllens årsproduktion vil G-11 typisk have tjent sig selv hjem inden for 7-10 år, hvad enten du selv bruger alt energien, eller den overskydende strøm sælges til det offentlige net, så naboerne kan bruge det.

På en god placering vil tilbagebetalingstiden endda kunne være noget kortere end 7-10 år.

Den højeste sikkerhed

Ryse G-11 11 kW er konstrueret, så den højeste ydelse opnås uden at gå på kompromis med den absolut højeste driftssikkerhed.
G-11 er sikret mod overbelastning. Møllen er forsynet med en mekanisk bremse, som aktiveres når vindhastigheden har været over 20 m/s i 10 minutter og ved vindstød på mere end 25 m/s. Bremsen frigøres igen, når vindhastigheden har været under 18 m/s i 10 minutter.

Energi uden støjgener

G-11 er en af markedets mest lydsvage husstandsvindmøller med et konstant omløbstal på 56 omdrejninger pr. minut, uanset vindhastigheden. Det betyder, at lyden holdes på et konstant lavt niveau.
Planlovgivningen i Danmark kræver, at husstandsvindmøller stilles op direkte forbindelse med eksisterende bygninger, typisk 25-30 m fra dit hus. Derfor er det vigtigt, at der ikke kommer generende støj fra husstandsvindmøllen - både for din egen skyld og dine naboers skyld.

G-11 er typegodkendt i Danmark. Det betyder, at det er enkelt at få godkendelse til at opstille husstandsvindmøllen, da der er fuld dokumentation for både ydelse og lydniveau.

Hvorfor G-11 husstandsmøllen

G-11-møllen har de seneste 25 år  heddet Gaia-Wind 133, og der er blevet opstillet mere end 1000 husstandsmøller, der har bevist den høje ydelse og pålidelighed gennem hundredetusindevis af driftstimer.

I forbindelse med et opkøb af Gaia-Wind-fabrikken har møllen nu skiftet navn til Ryse G-11, men det er samme, velkendte konstruktion, og det gør G-11 til den mest gennemtestede husstandsvindmølle i verden.

De mange husstandsvindmøller i drift har vist, at der endnu ikke er udviklet en husstandsvindmølle med et tilsvarende forhold mellem investering og ydelse.

Du har mulighed for at lave en investering der kun bliver bedre og bedre med årene - bedre for miljøet, for dig selv og for dine børn. Hver dag kan du med tilfredshed følge din produktion af ren energi og spare penge op til dig og din familie.
CIRKEL Energi er ved din side hele vejen igennem projektet - fra først kundemøde til møllen er leveret, installeret, idriftsat og overdraget.

HOVEDDATA FOR G-11

GENEREL INFORMATION
NAVHØJDE 18,3 m
KRØJESYSTEM Fri krøjning
STARTVINDHASTIGHED 3,5 m/s
MAX. EFFEKT 8 m/s
UDKOBLINGSHASTIGHED 25 m/s
MÆRKEEFFEKT 11 kW
VÆGT NACELLE OG ROTOR 900 kg
DRIFTSTEMPERATUR -20 °C til +50 °C
ROTOR
DIAMETER 13 m
VINGEMATERIALE Glasfiber/Polyester
KONSTANT HASTIGHED 56 omdr./min
VÆGT 200 kg
EFFEKTSTYRING Stallreguleret
LUFTBREMSE Centrifulgalkraftudløset vingetipper
GENERATOR
TYPE Trefaset asynkrongenerator, 400 V, 50 Hz, marine-godkendt
MÆRKEEFFEKT 11 kW
VÆGT 138 kg
GEAR
UDVEKSLINGSFORHOLD 1:18
SMØRING Centrifugal
VÆGT 143 kg
TÅRN
TYPE Gittermast
VÆGT 1600 kg