Informationsmøde for sjællandske ejere af KVA Vind 6-10 møller

Som tidligere omtalt afholder vi informationsmøder for ejere af KVA Vind 6-10 møller flere steder i landet.

Næste møde er nu fastsat på Sjælland:

Torsdag den 31. oktober, kl. 18:00
Spar Nord Arena (tidl. Antvorskovhallen)
Mødelokale 2
Sejerøvej 1
4200 Slagelse

CIRKEL Energi vil være vært ved en sandwich og en vand.

Vel mødt!

KVA Vind 6-10 havarier

Som omtalt i dagspressen har der været havari på 22 møller ud af ca. 180 opstillede KVA Vind 6-10 husstandsvindmøller. KVA har fået påbud fra Sikkerhedsstyrelsen om at montere vibrationsmålere m.m. på alle opstillede møller, ligesom virksomheden er blevet politianmeldt for ikke at efterleve dette påbud.

Hos CIRKEL Energi har vi været i dialog med Energistyrelsen for at hjælpe disse ejere. Energistyrelsen har åbnet op for, at ejere af KVA Vind 6-10 møller og med tilsagn om pristillæg, kan udskifte disse til en erstatningsmølle med tilsvarende nominelle effekt, opført på samme installationssted – og bibeholde deres tilsagn. Vores beregninger viser, at udskiftes en evt. gældsat KVA-mølle til en fabriksny Gaia-Wind 133 10 kW vil tilbagebetalingstiden være mellem 6-10 år. Det vil derfor både give en KVA Vind 6-10 mølle-ejer en bedre, mere driftssikker mølle med 5 års garanti – samtidig med at det er økonomisk rentabelt.

Vi afholder derfor informationsmøder rundt om i Danmark for ejere af disse møller. Har du en nabo, en onkel eller kender du én, som har netop denne type mølle, er du meget velkommen til at dele denne information.

Pt. har vi planlagt følgende informationsmøder for KVA ejere i Jylland og på Fyn:
– Tirsdag den 22. oktober kl. 18:00: Brønderslev Hallen, Lokale 1&2, Knudsgade 15, 9700 Brønderslev
– Onsdag den 23. oktober kl. 18:00: Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Kammersgårdsvej 16, Sdr. Ydby, 7760 Hurup Thy
– Tirsdag den 29. oktober kl. 18:00: Helle Hallen, Vrenderupvej 40C, 6818 Årre

Vi planlægger at afholde endnu 2 informationsmøder for KVA ejere på Sjælland og øerne i Slagelse samt et møde på Bornholm. Tid og sted for disse møder vil blive meldt ud snarest via nyhedsbrev, på Facebook samt her på nyhedssiden.

CIRKEL Energi har fået forhandlingen af 100kW møller fra NPS i Tyskland

Det amerikanske firma Northern Power Systems har udvalgt CIRKEL Energie GmbH til at sælge deres 100 kW møller i Tyskland. Møllerne er blandt de mest gennemtestede møller i verden og er optimale til at få mest muligt ud af lav vind. Både 10 og 100 kW møllerne passer perfekt til små landbrug eller erhvervsvirksomheder, som er netop dem vi vil have fokus på i Tyskland. Også i Tyskland skal virksomheden eller landbruget selvfølgelig have den rette beliggenhed for at få en godkendelse til opsættelse af møllen. Vi ser frem til samarbejdet med Northern Power Systems.

CIRKEL Energi er ny servicepartner på Kingspan husstandsvindmøller i Danmark

CIRKEL Energi har indgået aftale med Kingspan Wind om servicering af deres 3 og 6 kW husstandsvindmøller i Danmark. Møllerne er bedre kendt under navnene Proven P11 samt Kingspan KW3 og KW6, og der er i Danmark opsat ca. 180 af disse møller.

For Kingspan var valget oplagt: ”CIRKEL Energi har været i branchen i mange år, og vi betragter dem som en af de mest troværdige og seriøse spillere på markedet. Valget var derfor helt naturligt for os”, udtaler General Manager Richard Caldow, Kingspan Wind. ”Vi har været uden servicepartner på det danske marked i et stykke tid, og vi glæder os over, at CIRKEL Energi er klar til at løfte opgaven,” slutter Richard Caldow.

For os er aftalen med Kingspan en udbygning af det servicetilbud, vi allerede udfører på både Gaia- og R9000 møller. Vores dygtige servicefolk har været i England, for at blive uddannet i at servicere og reparere disse møller, så vi glæder os til at servicere disse nye kunder på det danske marked.

Energinet, ny lovgivning men ingen grund til bekymring…

Så har vi igen haft lidt støj på linjen, hvor der fra Energistyrelsen og Energinets side, har været kommunikeret forskelligt i forbindelse med et nyt lovforslag omhandlende midlertidig stop af visse støtteordninger. Det har heldigvis vist sig, at langt de fleste af vore kunder ikke er berørt af dette lovforslag, da de allerede har enten dispensation eller tilsagn fra Energinet.

Den ny lovgivning omfatter IKKE de kunder, som har opnået dispensation under overgangsreglen. Dvs. har du købt mølle før 1/7 2015, og har du modtaget dispensation for nettilslutning af møllen efter den 1. januar 2016, skal du ikke være bekymret. For dig gælder forsat, at møllen skal nettilsluttes senest 31/10 2017, og der skal søges om forhøjet pristillæg senest denne dato via denne blanket hos Energinet .

Det er DIT ansvar som mølleejer at få søgt dette, så har du modtaget dispensation – og måske allerede har fået installeret din husstandsvindmølle, skal du blot udfylde blanketten og sende den til Energinet.

Er du én af de kunder, der har søgt om tilsagn om mulighed for nettoafregning og prisstillæg INDEN projekts start, skal du blot søge om endelig afgørelse, når møllen er nettilsluttet. Dette gør du her

Vandt du lodtrækningen i forbindelse med 1 MW puljen dette år, skal du søge Energinet om endelig afgørelse, når møllen er nettilsluttet. Møllen SKAL være nettilsluttet og der SKAL være ansøgt om endelig afgørelse SENEST 2 år efter tilsagnsdato. Blanketten til dette findes her

Der kan IKKE opnås dispensation for senere nettilslutning, så vi vil anbefale at du får opstartet din byggesagsbehandling, hvis du ikke allerede har gjort det, snarest.

På Energinet’s hjemmeside har de en god forklaring

Nyhedsbrev april 2016

Det er netop nu muligt at investere i husstandsvindmøller med et fornuftigt afkast, da man stadig opnår det forhøjede tilskud, som giver en samlet afregning på 2,12 kr/kWh i 12 år. Samtidig giver det muligheden for at blive selvforsynende med grøn energi.
Den samlede årlige kvote for installeret effekt er på 1 MW, så der gælder først-til-mølle princippet, inden denne kvote opbruges.

Læs mere

CIRKEL Energi tager kampen op

Rødt lys til grøn energi!

Onsdag den 21. oktober kom et nyt lovforslag om ændring af lov om fremme af vedvarende energi – nærmere bestemt: nedsættelse af støtten til husstandsvindmøller. Bliver loven vedtaget, vil den fremadrettet gøre det væsentligt mindre fordelagtigt at investere i grøn, vedvarende energi fra husstandsmøller og slå en branche ihjel.

Hovedpunkterne i lovforslaget er:

  • Der indføres fra 2016 en puljeordning på 1 MW pr. år, svarende til 100 møller på 10 kW eller 40 møller på 25 kW
  • Støtteperioden ændres fra 20 til 12 år
  • Afregningsprisen nedtrappes med hhv. 38 øre pr. kWh pr. år for 0-10 kW møller og 18 øre pr. kWh pr. år for 10-25 kW møller. Således nedtrappes afregningsprisen gradvist frem til 2020, hvor den forventes at fortsætte med 60 øre pr. kWh fremadrettet for møller op til 25 kW.

 

Læs mere

Nye regler om støtte til husstandsmøller og solceller

Energinet.dk har nu udsendt en god forklaring af de nye regler for støtte (pristillæg til salgsprisen) til husstandsmøller og solceller.

I korte træk:

  • Hvis du køber inden d. 1/7 i år og nettilslutning sker i år, får du automatisk støtte som hidtil.
  • Hvis du køber d. 1/7 i år eller senere og nettilslutter inden d. 1/1 2016 får du også automatisk støtte. Men du bør for en sikkerheds skyld også ansøge om støtte for det tilfælde, at projektet bliver forsinket og nettilslutning først sker i 2016.
  • Hvis du køber d. 1/7 i år eller senere og nettilslutter d. 1/1 2016 eller senere skal du først søge om støtte.
  • Der er ikke en begrænset pulje på 2,5 MW for husstandsmøller.

Læs mere direkte på Energinet.dk. og i denne pressemeddelelse fra Energinet.dk.

Vi står klar til at rådgive og til at tage imod bestillinger.

Godt nyt om støtteregler for husstandsmøller

SÅ KOM DER ENDELIG NYT OM LOVEN OM STØTTEREGLER FOR HUSSTANDSMØLLER!

Klima-, Energi- og Bygningsministeren har meddelt, at man forventer i sætte den længe ventede støttelov i kraft på næste onsdag d. 11. februar. Så gives der 2,50 kr pr. kilowatt-time fra møller op til 10 kW og 1,50 kr pr. kilowatt-time for møller mellem 10 og 25 kW.

Her er et link til folketingets hjemmeside.

 

Læs mere