Invester i grøn og lønsom energifremtid

Energipriserne er steget meget gennem de seneste måneder, og det giver anledning til investering i lokal produktion af grøn energi.

Med en husstandsvindmølle eller et solcelleanlæg, eventuelt kombineret med et batteri, sparer du på elregningen og beskytter dig samtidigt med den kommende regning for den kommende modernisering af elnettet.

Kontakt os på info@cirkelenergi.dk for oplysninger og rådgivning om hvordan CIRKEL Energi kan hjælpe dig med grønne besparelser.

Godt & Grønt Nytår 2022

Godt Nytår til alle vores kunder.

2021 var et godt år for CIRKEL Energi, og vi går ind i 2022 med fuld fart.

Vi har de rigtige løsninger til lokal produktion af grøn energi med solceller eller husstandsvindmøller, som kan anvendes i belysning, varme eller elbiler. Vi hjælper kunderne med at analysere behovet og bistår med at finde den rigtige løsning.

Kontakt os for at høre nærmere.

Selvforsyning vha. solceller med batteri til villa eller sommerhus

Køb f.eks. 16 kvalitetspaneler på i alt 5,4 kWp elektrisk effekt kombineret med et effektivt 5 kWh batterilager til 74.500 kr inkl. moms, ekskl. fragt. Dette anlæg producerer op til 5.400 kWh pr. år.
Skriv til os på info@cirkelenergi.dk og få et bindende tilbud.
Hvis du bestiller seneste d. 19. april 2021 betaler vi fragten.
Gå efter bæredygtig kvalitet – det er billigst i længden!

Solcellestrøm til elbil på arbejdspladsen – grønt og lønsomt

Med et solcelleanlæg på firmaets tag kan I oplade firmaets og medarbejdernes elbiler til cirka en tredjedel af den normale elpris.

Her er et eksempel på et typisk, mellemstort solcelleanlæg på fladtag, som kan forsyne op til fem elbilladestandere på hver 11 kW med elektricitet:

  • Effekt: 50 kWp
  • Pris: 372 tkr ekskl. moms, inkl. montering og elarbejde
  • Tilbagebetalingstid: 6 år
  • Årlig forrentning: 18% p.a.
  • Besparelse: Efter 20 år er der sparet godt 1,6 mill kr på elregningen, og den effektive produktionspris har været 0,52 kr/kWh, dvs. under en tredjedel af elprisen fra elselskabet
  • Miljø: Udledningen af CO2 reduceres med 429 ton i løbet af 20 år

Regnestykket herover gælder ikke blot ved opladning af elbiler men også, hvis den grønne energi anvendes som komfortenergi i kontorer på anden vis, f.eks. til ventilations- og klimaanlæg, belysning og IT.

Kontakt CIRKEL Energi på info@cirkelenergi.dk eller ring 7070 1526 og arranger et uforpligtende konsulentmøde om solceller til firmaer, hvor vi gennemgår mulighederne for jeres virksomhed.

CIRKEL Energi ønsker Glædelig Jul

CIRKEL Energi ønsker kunder og samarbejdspartnere en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Vi glæder os til et fortsat godt samarbejde i 2021.

Vi holder lukket frem til mandag d. 4. januar 2021.
Henvendelser om akut servicebehov bedes rettet til vores hovednummer.

Vidste du, at CIRKEL Energi også tilbyder batteri-løsninger?

Hos CIRKEL Energi tilbyder vi et bredt udvalg af batteriløsninger fra 2,5 kWh til 500 kWh. Det er gennemprøvede kvalitetsprodukter fra bl.a. den globale producent BYD og den danske teknologivirksomhed VisBlue.

Vi sælger batteriløsninger både som enkeltstående anlæg til at lagre strøm fra eksisterende elproduktionsanlæg (som solceller og vindmøller) og som del af en samlet energiløsning ved nye investeringer i miljøvenlige elproduktionsanlæg til såvel private forbrugere som til erhvervskunder og institutioner.

Kontakt os, hvis du vil vide mere om batteriløsninger eller ønsker en indledende, uforpligtende vurdering af, hvordan en løsning på et elproduktionsanlæg til dit hjem, sommerhus, virksomhed eller institution kan sammensættes.

Har du styr på forsikring af din husstandsvindmølle?

Hos CIRKEL Energi har vi desværre oplevet et par sager, hvor kunderne troede, at de var bedre forsikret end de egentlig var. Vi vil derfor råde dig, som ejer en husstandsvindmølle, til at kigge dine forsikringspolicer igennem, så du er helt klar over, hvordan din husstandsvindmølle er forsikret.

Der findes forskellige typer af forsikringer til husstandsvindmøller. Den eneste, der er lovpligtig, er ansvarsforsikringen. Vi tilråder dog alle mølleejere at have dækning for lyn-, brand- og stormskade, som et minimum. Vi har gennem de sidste 10 år oplevet nogle lynskader. Disse skader kan let blive dyre skader, så det giver bestemt god mening at forsikre sig imod det.

Hvor godt man ønsker at være forsikret, er selvsagt en personlig sag, men det er vigtigt at tage stilling og kende sine dækninger.

Hos CIRKEL Energi vil vi anbefale AXA Forsikring, som tilbyder gode forsikringer på Gaia-møller. Forsikring hos AXA kan nytegnes på Gaia-møller, der er op til 5 år gamle. Kontakt os, hvis du vil vide mere.

Gør nu noget ved det!

Amerikaneren Charles Warner konstaterede for mange år siden: “Alle taler om vejret, men ingen gør noget ved det”. Man kunne passende sige det samme om klima- og miljødebatten, hvor der er mange velmenende, velformulerede indlæg, men hvor man fra politikernes, energiindustriens, myndighedernes og finansverdenens side i praksis ikke gør ret meget for, at almindelige borgere skal kunne investere i grønne energianlæg.

Politikerne tager kortsigtede egennyttige politiske hensyn. Mange af toppolitikerne er viklet ind i et spind af øvrige hensyn, som gør det uhensigtsmæssigt at stå bag en liberal, frihedsbaseret linie, som tilgodeser individuelle borgeres ønske om og evne til at gøre noget ved sagen.

Energiindustrien (elselskaber, kraftværker, olie- og kulbranchen, interesseorganisationer) ønsker ikke at reducere sin omsætning og markedsposition og har ofte meget stor indflydelse på politikerne, som anvender branchen som rådgiver.

Myndighederne (især kommunerne) forvaltes på en måde, som ofte ikke tilgodeser individuelle borgeres ønske om og krav på frihed til at indrette deres ejendom og liv som ønsket. Urimelig krav eller indsigelser hives frem eller opfindes nogle gange, når borgeren søger om lov til at installere solceller på sit stuehustag eller til at opstille en lille vindmølle 300 m fra nærmeste nabo og 160 m fra et vandløb. Det er jo altid nemmere at sige “nej” end at sige “måske, hvordan kan vi støtte en afklaring”.

Finansverdenen (banker og realkreditinstitutter) kniber sig oftest uden om at støtte kunderne i grønne investeringer med henvisning til finanstilsynets regler, til soliditet og lønsomhed eller til tilbagebetalingstid. Bankerne har samtidigt ingen problemer med at låne en privatperson mange penge til at købe en stor personbil, som man jo slet ikke kan udregne lønsomhed eller tilbagebetalingstid for. Det er ufatteligt, at bankerne har historisk mange penge at låne ud af men er meget tøvende overfor at stille dem til rådighed for et formål, som gavner kunden økonomisk på kort sigt og miljøet på langt sigt. Der er nogle få lovende signaler fra dele af branchen, men det er for langsomt og for lidt.

Der er altså op til den individuelle borger, efterskole eller idrætsforening selv at gøre noget, som tilgodeser både økonomi og miljø. Og der kan sagtens gøre noget, selvom samfundet som helhed tilsyneladende ikke ønsker det. Energiafgifter og elpriserne stiger støt, og lokal produktion af grøn energi har aldrig været billigere end nu, og lånerenten er historisk lav.

Opsæt solceller, en husstandsvindmølle, et batterilager, en varmepumpe eller noget andet. Løsningerne for almindelige borgere findes, de er lønsomme, og de kan tilpasses den enkelte borgers energimæssige behov og økonomiske formåen.

Lad os stoppe med at tale så meget om det og i stedet for gøre noget ved det!

Niels Martin Jørgensen
Ejer, CIRKEL Energi